Spotkania SKZ OW-M w 2016 r.

Spotkania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Olsztynie odbywać się będą tradycyjnie raz w miesiącu na ogół w ostatnią środę miesiąca w godz. 18.00 – 20.00 w jednym z udostępnionych pomieszczeń zamku olsztyńskiego (MWiM w Olsztynie). W bieżącym roku zaplanowane są w następujących terminach: 27 stycznia,
24 lutego,
23 marca (Walne Zebranie Oddziału),
27 kwietnia,
25 maja,
29 czerwca,
28 września,
26 października,
30 listopada,
14 grudnia.
O ewentualnych zmianach terminów poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

Legitymacje

Wczoraj dotarły do nas zapowiadane nowe legitymacje SKZ i pieczątka.
Nowe legitymacje będą wydawane po wyczerpaniu się miejsc na potwierdzenie członkostwa w dotychczasowych legitymacjach, jednocześnie proszę o sukcesywne regulowanie należnych składek. Wasz Prezes, Jacek Strużyński

Walne Zebranie Oddziału

W związku z Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału z 11.03.2015 r. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Oddziału w terminie 25 marca 2015 r.
Zawiadomienie i program obrad
05-2015_WalneZebranie_Zawiadomienie
Projekty Uchwał Walnego Zebrania Oddziału
Uchwala Nr 1-2015 WZ SKZ OW-M
Uchwala Nr 2-2015 WZ SKZ OW-M

Za Zarząd Oddziału
Prezes SKZ OW-M
Jacek Strużyński

Na dzisiejszym Walnym Zebraniu Oddziału obie uchwały uzyskały pełną akceptację, tak więc składki członkowskie opłacamy na dotychczasowych zasadach a kadencja obecnych władz Oddziału została przedłużona o rok.