Nasze czasopismo

W latach 1988 i 1989 ukazały się dwa pierwsze zeszyty naszego oddziału „Olsztyńskiego Biuletynu Konserwatorskiego”przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Biura Dokumentacji Zabytków w Olsztynie. W okresie późniejszym względy finansowe, a przede wszystkim przemiany jakie nastąpiły w naszym kraju i ich następstwa były powodem wstrzymania działalności wydawniczej oddziału.
Inspiracją wznowienia publikacji biuletynu była zorganizowana przez nasz oddział sesja konserwatorska „Dziedzictwo kulturowe w mieście”, która odbyła się w 21 września 2004 r. W 2005 roku wydaliśmy zeszyt trzeci pod nowym tytułam „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”. W latach następnych ukazały się kolejne zeszyty