O NAS

 

Dnia 27 maja 1987 roku Zarząd Główny SKZ powołał oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Olsztynie, który od 2001 roku został przekształcony w SKZ oddział warmińsko-mazurski.

BANK Pekao 41124055981111001039149278

  • Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ
prezes:  Małgorzata Birezowska
wiceprezes:  Jacek Strużyński
sekretarz: Maria Przytocka
skarbnik:  Andrzej Drozdek
członek zarządu: Marek Kowalczyk

 

Dotychczasowi prezesi:

1987 – 1990          Wiesława Chodkowska
1990 – 1993          Maria Mączkowska
1993 – 1996          Wiesława Chodkowska
1996 – 1999          Marek Kowalczyk
1999 – 2003          Marek Kowalczyk
2003 – 2005          Wiesława Chodkowska
2005 – 2008          Małgorzata Birezowska
2008 – 2012          Małgorzata Birezowska
2012 – 2016          Jacek Strużyński
2016 –                    Małgorzata Birezowska
  • Komisja Rewizyjna:

Grażyna Dzisko-Wadas, Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz