Ważne linki


Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

www.skz.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl/

Film „Krajobraz mojego miasta” zachęcać ma samorządy do wprowdzania ładu w przestrzeni publicznej, jest też materiałem szkoleniowym

Film „Krajobraz mojego miasta”

Dworzec Główny w Olsztynie

www.dworzec.fro.olsztyn.pl/

Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku”

www.konserwacja.pk.edu.pl/archXXpl

Obiekty wpisane przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii

www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/